Triết lý thương hiệu

"Thiên thời không bằng Địa lợi , Địa lợi không bằng Nhân hòa."

GFS luôn đặt yếu tố “Nhân hòa” làm trọng tâm và là động lực thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Tại GFS, chúng tôi trân trọng mối quan hệ giữa con người với con người, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Dù ở bất cứ vị trí nào trong Tập đoàn, bạn đều được trân trọng và được thỏa sức thể hiện sự sáng tạo và đam mê trong lĩnh vực của mình. Với GFS, con người luôn là trọng tâm hàng đầu, là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của Tập đoàn.