Five Star Trường Chinh: Cập nhật tiến độ dự án tháng 2/2020

Ngày 13/02/2020

Tiếp tục thi công hoàn thiện các hạng mục bên trong tòa nhà: lát đá, hệ thống cơ điện, phòng cháy chữa cháy…