Công ty Cổ phần Văn hóa phẩm và Bao bì Hà Nội

Công ty Cổ phần Văn hóa phẩm và Bao bì Hà Nội

Công ty cổ phần Văn hóa phẩm và bao bì Hà nội là một trong những doanh nghiệp GFS giữ cổ phần chi phối. Sản xuất giấy vở học sinh, bao bì carton, in ấn các loại ấn phẩm nhãn mác sổ sách,,.là các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty.

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Văn hóa phẩm và Bao bì Hà Nội

Tên viết tắt: VABACO

Ngày thành lập: 13/02/2003

27B Phùng Hưng, Hàng Mã, Hoàn Kiếm Hà Nội

(84-24) 38255295

(84-24) 38266088

Các thành viên khác