Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế Đầu tư Sản xuất (CIRI)

Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế Đầu tư Sản xuất (CIRI)

Tiền thân là Trung tâm Quan hệ Quốc tế - Đầu tư, thành viên của Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 (CIENCO 8), Bộ Giao thông Vận tải, CIRI tiến hành cổ phần hóa vào năm 2005.

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế Đầu tư Sản xuất (CIRI)

Tên viết tắt: CIRI

Ngày thành lập: 28/02/1997

Số 508 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

(+84.24) 3853.3410

www.gfs.com.vn

    Các thành viên khác