Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nông Nghiệp GFS Việt Nam

Ngày 02/12/2014

Tên Tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nông Nghiệp GFS Việt Nam Tên Tiếng Anh: Vietnam GFS Agriculture development joint stock company Tên viết tắt: VAD GFS.,JSC

Tên Tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nông Nghiệp GFS Việt Nam
Tên Tiếng Anh:  Vietnam GFS Agriculture development joint stock company
Tên viết tắt:  VAD GFS.,JSC

Địa chỉ trụ sở chính:

Số 508 Đường Trường Chinh, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống đa, Thành phố Hà nội

Điện thoại: 0422107537         Fax: 0435631780

Email:  info@gfs.com.vn

Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ

- Bán  buôn nông,lâm sản nguyên liệu..

Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ: 110.000.000

Bằng chữ: Một trăm  mười tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 11.000.000